Arxiu de l'autor: Sellés Baiget

Educació Física: programem unitats competencials i competents

Professor: Mar Sellés Baiget

CODI REC0220651
Durada: 30 hores

Presentació

Curs telemàtic destinat a conèixer tots els apartats que integren les unitats didàctiques l’educació física, a fi d’establir un model d’unitat didàctica pràctic i factible per al dia a dia a l’aula. Es composa de quatre mòduls que es disposaran des de l’inici, d’aquesta manera els alumnes es podran organitzar la feina al seu ritme. Hauran de participar en fòrums, consultar lectures i vídeos, i realitzar activitats, tot a fi d’anar adquirint coneixements per anar construïnt una unitat didàctica competencial, que és el projecte final del curs.

Objectius

– Realitzar una unitat didàctica d’educació física de temàtica lliure.
– Conèixer cada un dels apartats que integren les unitats didàctiques.
– Programar una unitat didàctica atenent a la realitat de l’aula.
– Establir un model d’unitat didàctica concret, pràctic i factible.

Continguts

Mòdul 1:
– La importància de programar.
– Programació per competències.

Mòdul 2:
– Elements que ha de contenir una unitat didàctica: trimestre, cicle, curs, títol, justificació, objectius, continguts, criteris d’avaluació, metodologia, activitats, bibliografia i reflexions per a la millora.

Mòdul 3:
– Elaboració d’una unitat didàtica competencial per fases.

Mòdul 4:
– Unificació de les fases d’elaboració d’una unitat didàctica competencial.
– Elaboració d’una estructura pràctica i factible per elaborar unitats didàctiques.

Avaluació

Per obtenir la qualificació d’APTE en el curs caldrà realitzar el 80% de les activitats. A banda, caldrà realitzar el projecte final i obtenir una valoració positiva per part de la persona formadora.

Les activitats consisteixen en la participació de fòrums i en l’elaboració de documents que s’han d’enviar com a tasca. El projecte final és l’elaboració d’una unitat didàctica d’Educació Física que representarà l’assoliment dels objectius del curs.

Requisits tecnològics

– Processador de textos Word.
– Visualització de vídeos al Youtube.

 

Mar Sellés Baiget

Foto Mar Selles

Sóc de les que pensa i defensa que l’Educació Física permet l’educació integral de la persona. A través del cos i el moviment, es desenvolupen de forma harmònica tots els aspectes de la personalitat de l’alumne; tan aspectes cognitius, com afectius, socials i motrius. D´aquí que ensenyar als meus alumnes el gust per fer exercici físic, sigui la meva passió. 

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport,i Diplomada en Magisteri d’Educació Física. La meva experiència com a docent de l’Educació Física es va iniciar el 2007, elaborant el projecte final de carrera Programa Nereu, el qual tenia l’objectiu de fomentar l’hàbit de fer exercici físic regular en nens amb sobrepès i obesitat a la ciutat de Lleida. Actualment, 22 localitats de la demarcació de Lleida l’estan realitzant a través del Departament de Salut. L’any 2010 vaig iniciar la meva tasca com a docent d’Educació Física a les etapes d’infantil i primària escolars, tasca que realitzo actualment.
 
La meva experiència em demostra que l’àrea d’Educació Física és sovint oblidada per tots els agents educatius, menys pels alumnes. D’aquí que els docents d’aquesta assignatura, hem de tenir molt clares les potencialitats de la mateixa i defensar-les dia a dia.
 
Participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’àmbit virtual de l’Escola d’Estiu i imparteixo els cursos següents: