Arxiu de l'autor: Elba Barcons

Elba Barcons Matavera

 Presentació

Hola em dic Elba, em dedico a l’acompanyament terapèutic individual i grupal. Tinc la carrera d’informàtica i de psicologia. A més sóc terapeuta Gestalt, Shiatsu entre altres coses. He fet la formació en Eneagrama per complementar el coneixement sobre mi mateixa, qui m’envolta i poder acompanyar també amb aquesta eina.

M’agrada participar en aquest àmbit educatiu que pot tenir gran repercussió per anar aconseguint tenir una societat i individus més saludables. Crec que en aquests darrers anys s’ha avançat en l’àmbit de la consciència, l’educació emocional i la salut holística, i m’agrada continuar en aquesta labor d’educar per obrir el cor i d’acompanyar per viure en un equilibri funcional y feliç. https://www.personasana.es

L’eneagrama: una eina per a la tutoria

Professora:  Elba Barcons Matavera

CODI REC0710651 (agost19)
Durada: 30 hores

Objectius

  • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
  • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
  • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
  • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
  • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

  • Breu història de l’eneagrama.
  • La personalitat i els tipus.
  • Tipus de docents i d’alumnat.
  • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
  • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.