Arxiu de l'autor: Anna Vera

Eines Google edu (ordinador, mòbil o tablet)

Professor Anna Vera Conesa

CODI REC0160651
Durada 30 hores

– El curs és aprendre i ser conscients de la gran quantitat d’eines i recursos gratuïts que ens ofereix Google i com ens són útils en la gestió diària a l’aula com a docent  i les possibilitats que aporta per al foment del treball col·laboratiu entre l’alumnat.

Es treballarà amb el classroom

– Aquest curs va dirigit a professorat de primària i secundària i cadascú escollirà 4 mòduls,  dels 7 mòduls, segons la seva necessitat i preferències.

En el curs et trobares, en tots els mòduls, amb tutorials i les seves aplicacions a l’aula o al centre.

Mòdul1: CORREU, TASQUES I XAT
Mòdul 2: CALENDARIS
Mòdul 3DRIVE 
Mòdul 4: MAPS (GEOLOCALITZACIÓ,
Mòdul 5: YOUTUBE i GOOGLE FOTOS
Mòdul 6: CLASSROOM
Mòdul 7: APLICACIONS I EXTENSIONS. 

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja online les activitats per anar construint l’aprenentatge.

Requisits: tenir un correu gmail.

 

L’eneagrama: una eina per a la tutoria

Professora: Anna Vera Conesa

CODI REC0120651
Durada: 30 hores

Objectius

  • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
  • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
  • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
  • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
  • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

  • Breu història de l’eneagrama.
  • La personalitat i els tipus.
  • Tipus de docents i d’alumnat.
  • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
  • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.

 

Anna Vera Conesa

Per mi es així…com diu…

R. Wagner que defensa  “com que el coneixement és a l’abast de tothom a través de qualsevol aparell connectat a internet, ja no és tan important el que saps com el que pots fer amb el que saps

Salman Khan. La revolució de l’educació ‘online’, no és un especialista en educació, però ha estat impulsor d’una de les principals revolucions del món de l’aprenentatge en l’educació superior. És el creador de la Khan Academy. El que va començar com uns vídeos de YouTube perquè els familiars de l’Índia entenguessin més bé la matemàtica, és avui una plataforma amb més de 2.000 vídeos sobre tot tipus de disciplines, amb generadors d’exercicis, avaluacions i estadístiques per a cada alumne.  L’èxit de l’experiència anima les teories de catedràtics, com Woodie Flowers, del MIT, que aposten per deixar els continguts teòrics a la web com a font d’autoaprenentatge dels alumnes, i així alliberar les aules per a la pràctica d’escenaris reals amb un professor que actuï només com a mentor.

Des de fa uns quants anys, sóc membre d’ ACTE, on participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’Àmbit Virtual de l’Escola d’Estiu, i imparteixo els cursos següents: