Arxiu de l'autor: Anna León Moya

Detecció i orientació en les dificultats del llenguatge a E.I. i C.I.

Professors: Anna León Moya  i José Luis Rodríguez Iglesias

CODI REC0210651
Durada 30 h.

DETECCIÓ I ORIENTACIÓ EN LES DIFICULTATS DEL LLENGUATGE A E.I i C.I
L’objectiu del curs és donar a conèixer l’evolució del llenguatge i la parla  dels alumnes d’ Educació Infantil i cicle Inicial, així com detectar possibles dificultats que es poden presentar en aquestes edats. Als diferents mòduls s’anirà desplegant el marc teòric i es proposarà  una pràctica mitjançant vídeo, transcripció, mostra d’audio…, per tal de valorar la competència i possible actuació. Es finalitzarà el curs amb el disseny d’un pla d’actuació  per a un grup diana. 

Destinataris

Mestres d’ educació Infantil i primària, mestres d’ audició i llenguatge i d’ educació especial.

Objectius

  • Cònèixer la pauta evolutiva del llenguatge
  • Dotar els mestres d’ eines per a la detecció de les possibles dificultats de la parala i el llenguatge.
  • Oferir als mestres recursos i activitats per a la intervenció en les possibles dificultats de la parla i el llenguatge.

Continguts 

  • Components i evolució del llenguatge
  • Alteracions de la parla i el llenguatge. Eines per a la detecció.
  • Estratègies per a afavorir el desenvolupament del llenguatge.
  • Recursos didàctics.

Avaluació

S’ avaluarà la tasca dels diferents mòduls per a l’obtenció del certicat del curs.

Anna León Moya

Anna León Moya 

20170409_201033[1]

Mestra de primària, llicenciada en Pedagogia terapèutica i logopeda.Des de fa anys treballo al CREDA , actualment al CREDA de LLeida(Servei de suport als centres educatius, a les necessitats de l’ alumnat amb greus dificultats d’ audició, llenguatge i comunicació). He impartit cursos dins del pla de formació de zona del Departament d’ Ensenyament de les dificultats de llenguatge  que es poden presentar a Educació Infantil i a Cicle Inicial de Primària  i del treball de la consciència fonològica per facilitar l’ aprenentatge lectoescriptor.

 

juntament amb José Luis Rodríguez Iglesias