Aprenentatge cooperatiu + TIC a secundària

Professora: Mari Angel Pitarque Cambra
Durada: 30 hores

 

Presentació

Aprenentatge Cooperatiu +TIC a Secundària presenta una sèrie de continguts que poden ajudar als ensenyants a optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge. És un curs pràctic, té una petita part informativa (conceptualització del terme cooperatiu/col·laboratiu), un espai per la reflexió i una part d’aplicació pràctica on es treballarà amb algunes eines TIC de forma cooperativa.

Contingut i estructura del curs

Aquest curs és fonamentalment pràctic, durant tot el curs es treballarà de manera cooperativa i per tant és un curs que s’anirà construint amb les aportacions dels participants. La millor manera d’aprendre a fer treball cooperatiu és experimentar treballant cooperativament.

En un principi, el curs està dividit en tres blocs fonamentals, al primer es conceptualitza l’aprenentatge cooperatiu/col·laboratiu i s’estableixen els seus principis i fonaments. Es presenten tècniques bàsiques i es reflexiona sobre el treball entre iguals, l’escola inclusiva i els principis CA/AC(cooperar per aprendre/aprendre a cooperar), entre d’altres aspectes. Es visualitza com el treball en grup i entre iguals pot millorar la convivència i promoure canvis d’actitud en l’alumnat que finalment reverteixen en una millora del procés educatiu.

Al segon bloc s’analitzen algunes eines TIC (correu, fòrum, xat, videoconferències, Wikis, News Groups, Skype, WhatsApp i similars, Facebook, Instagram…) que poden ajudar a modificar la metodologia docent i crear entorns educatius basats en l’aprenentatge cooperatiu. Concretament es treballen els blogs i Google Docs/Drive com a eines bàsiques de treball cooperatiu.

A l’últim bloc s’invita a fer una reflexió sobre la pròpia pràctica docent, l’alumnat i el centre educatiu. I s’analitzarà la viabilitat d’aplicar tècniques d’aprenentatge cooperatiu per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge (Què ens aporten? S’ha de canviar la metodologia? I els recursos?).

Per acabar i en la mesura de les possibilitats de cada alumne, es realitzarà un projecte personalitzat on els participants adaptaran a la seva feina a l’aula alguna eina cooperativa.

Destinataris

El curs va adreçat  fonamentalment a professorat de secundària, encara que també pot ser útil per al professorat d’altres nivells.