Accés del professorat

Abans d’editar res, cal tenir complimentat l’accés a les dues pàgines.

Accés d’edició

Aquest espai dóna accés a editar la presentació  pròpia com a professor i la del curs. WordPress envia el permís d’editar. L’usuari ve donat per Acte i és amb la primera lletra del nom i el cognom, tot junt, per ex. Joan Roig seria: jroig. La contrasenya serà de canvi lliure, després d’haver-la rebuda via mail.

Un cop s’ha accedit a l’edició de WordPress, s’accedeix a l’entrada personal corresponent.

Accés a l’espai personal

  • Donar-se d’alta requereix omplir el formulari d’alta en el menú de l’espai personal i seguir instruccions o bé Actualitzar les dades personals, si ja s’està inscrit.
  • Un cop donat d’alta, es pot entrar amb usuari (DNI) + contrasenya (a triar)
  • Aquest accés serveix per a actualitzar les dades personals i consultar l’activitats de les inscripcions fetes als cursos propis.

Contrasenya

En cas d’oblit de la contrasenya es pot demanar un recordatori.