Cursos 2018

Tots els cursos seran reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cada codi de reconeixement consta a la presentació de cada curs, provisional fins a rebre el reconeixement definitiu, final de maig, temps d’inscripció.

Els nivells, adaptables segons criteri:

 

 

Ciències, mates

I   Les ciències, una manera d’aprendre  30h.

 P   Toquem les matemàtiques  30h.

Cine i Imatge

 PS   Com crear el meu arxiu audiovisual online. Biblioteca 2.0  30h.

 PS   El cinema a l’aula  30h.

 PS    Incorpora el cine al teu projecte: Valors, emocions i eines web 30h.

 PS    Instagram com a eina documental  30h.

Cos i moviment

 P   Educació Física: programem unitats didàctiques competencials i competents 30h.

 PS   La sardana aplicada al món educatiu. 30h.

Dificultats d’aprenentatge i d’expressió escrita

IP  Detecció i orientacions en les dificultats del llenguatge a E.I i C.I.  30h.

Gamificació

 PS   Gamificació… Eines per a aprendre a gamificar 30h.

Gestió d’aula i espais

 PS   Aprenem amb la pràctica reflexiva docent 30h.

 PS   Creativitat i innovació a l’aula 30h.

IPS   Estratègies i recursos per a fer del nostre centre educatiu un espai més saludable i amable 30h.

IPS   Gestió d’aula afectiva i efectiva 30h.

Educació emocional / Coaching

IPS   Bullying: Creació d’estratègies per a la prevenció, detecció i gestió de crisis 30h.

 PS   Coaching per docents  30h.

 PS   El lideratge del docent  30h.

 S   Eneagrama: una eina per a la tutoria  30h.

IPS   Estratègies de mindfulness per a potenciar el lideratge a l’aula 30h.

IPS   Iniciació a la programació neurolingüística (PNL)  30h.

IPS   Introducció al mindfulness per a reduir l’estrés del docent  30h.

I   L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges  30h.

IPS   La Gestalt a les aules  30h.

 PS   La intel·ligència emocional dins de l’aula  30h.

Eines digitals i Recursos

IP   AraWord, el processador de textos amb pictogrames 30h.

 PS   Creació d’APPs per tablets i/o mòbil Android  30h.

 PS   Eines Google, sobretot classroom  30h.

IPS   Hot Potatoes  30h.

IPS  Narracions digitals 30h.

IPS Recursos TAC per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats 30h

IPS   Scratch a l’aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre  30h.

IPS  Pensament visible i rutines de pensament visible (Visual thinking routines)  30h.

IPS  Webquest, una manera de treballar amb les Tic de manera competencial. Una metodologia per la nova escola

Llenguatge i programació

 PS  Taller d’escriptura creativa1   30h.

 PS   Milorar l’expressió escrita amb suports digitals 30h.

Música

 PS   Recursos TIC per a l’autoaprenentatge d’instruments musicals 30h.

Projectes i cooperació

 S   Aprenentatge cooperatiu + TIC a secundària 30h.

IP   El treball per projectes a l’aula 30h.

 PS   Gestió de projectes a l’aula amb eines visuals i digitals 30h.

Tecnologia, ciència i matemàtica

 S Projecte maker: La petita història del motor elèctric  30h.